Mambukal Resort

On the slopes of Mount Kanlaon in Negros is the Mambukal resort, with his famous trail of seven waterfalls....

20130127-IMG_5015-mambukal-resort-waterfalls-carabaws
20130127-IMG_5016-mambukal-resort-waterfalls-carabaws
20130127-IMG_5017-mambukal-resort-waterfalls-carabaws
20130127-IMG_5018-mambukal-resort-waterfalls-carabaws
20130127-IMG_5022-mambukal-resort-waterfalls-carabaws
20130127-IMG_5024-mambukal-resort-waterfalls-carabaws
20130127-IMG_5025-mambukal-resort-waterfalls-carabaws
20130127-IMG_5029-mambukal-resort-waterfalls-carabaws
20130127-IMG_5030-mambukal-resort-waterfalls-carabaws
20130127-IMG_5032-mambukal-resort-waterfalls-carabaws
20130127-IMG_5034-mambukal-resort-waterfalls-carabaws
20130127-IMG_5035-mambukal-resort-waterfalls-carabaws
20130127-IMG_5037-mambukal-resort-waterfalls-carabaws
20130127-IMG_5039-mambukal-resort-waterfalls-carabaws
20130127-IMG_5040-mambukal-resort-waterfalls-carabaws
20130127-IMG_5041-mambukal-resort-waterfalls-carabaws
20130127-IMG_5042-mambukal-resort-waterfalls-carabaws
20130127-IMG_5043-mambukal-resort-waterfalls-carabaws
20130127-IMG_5044-mambukal-resort-waterfalls-carabaws
20130127-IMG_5045-mambukal-resort-waterfalls-carabaws

Home : North to South: Visayas Islands: Mambukal Resort