Bago Bantayan Park

Enjoying sunset colors in Bantayan park. Every barangay (district) has his own house on this boulevard on the banks of Bago River, Bago City, Negros Occidental.

20130313-P1200560-bago-bantayan-park-houses-sunset
20130313-P1200566-bago-bantayan-park-houses-sunset
20130313-P1200568-bago-bantayan-park-houses-sunset
20130313-P1200565-bago-bantayan-park-houses-sunset
20130313-P1200579-bago-bantayan-park-houses-sunset
20130313-P1200575-bago-bantayan-park-houses-sunset
20130313-IMG_8421-bago-bantayan-park-houses-sunset
20130313-P1200569-bago-bantayan-park-houses-sunset
20130313-P1200571-bago-bantayan-park-houses-sunset
20130313-P1200562-bago-bantayan-park-houses-sunset
20130313-P1200573-bago-bantayan-park-houses-sunset
20130313-P1200574-bago-bantayan-park-houses-sunset
20130313-P1200576-bago-bantayan-park-houses-sunset
20130313-P1200577-bago-bantayan-park-houses-sunset
20130313-P1200580-bago-bantayan-park-houses-sunset
20130313-P1200558-bago-bantayan-park-houses-sunset
20130313-P1200581-bago-bantayan-park-houses-sunset
20130313-P1200583-bago-bantayan-park-houses-sunset
20130313-IMG_8426-bago-bantayan-park-houses-sunset
Tags:

Gallery / North to South / Visayas Islands / Bago Bantayan Park